המשרד מתמחה באומדני שווי ותשלומים לכלל נכסי המקרקעין - מגרשים לבניה, מבני מגורים, מסחר, משרדים, תעשיה, תחנות דלק, שטחים חקלאים, נחלות, משקי עזר ועוד

 

בדיקת שווי הנכס, מצבו המשפטי והתכנוני טרום רכישתו

בדיקת שווי נכס קיים

דוחות אפס ליזמים ובמגזר הפרטי

אומדני שווי לירידת ערך בנכסי מקרקעין

חוות דעת שמאיות לבית משפט

אומדן היטל השבחה צפוי והפחתת דרישות תשלום להיטלי השבחה

חוות דעת שמאיות וייצוג בתביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

בדיקת כדאיות כלכלית לפרויקטים - תמ"א 38, פינוי בינוי ועוד

אומדן פיצויי הפקעה צפויים

בדיקת אומדן תשלומים והגשת השגות לרשות מקרקעי ישראל - דמי היתר, דמי הסכמה ועוד

ליווי קבוצות רכישה בתהליך השמאי

אומדני דמי שכירות ראויים במגוון נכסי מקרקעין

התנגדויות לתוכניות איחוד וחלוקה

עריכת טבלאות איזון וחלוקה

 

חברת "מרחבים שמאות מקרקעין " מלווה את הלקוח הפרטי והעסקי במגוון שירותים בתחום שמאות המקרקעין לכלל נכסי המקרקעין

החברה מלווה את הלקוח משלב טרום רכישת הנכס

הכוללת בדיקת שווי הנכס, מצבו המשפטי והתכנוני (זכויות בניה, היתרי בניה ותכניות החלות על הנכס), בדיקת כדאיות כלכלית ותשלומים העתידים לחול על הנכס

החברה מספקת שירות ללקוחות רבים כגון יזמים, עורכי דין, מתווכים, כונסי נכסים, לקוחות פרטיים

חברות, גופים מוסדיים ועוד

צוות המשרד מעניק שרות מקצועי, אדיב ואישי לכלל

הלקוחות תוך הקפדה על עמידה בלוחות זמנים

 
 
 

© 2023 by Knoll & Walters LLP. Proudly created with Wix.com